DRYice

Čištění suchým ledem:

Tento nový produkt je opravdu rychle se rozvíjející na celém světě.
Systém používá maličké granule suchého ledu, zhruba o velikosti rýže (okolo 3mm), které jsou pod tlakem vystřelovány tryskou na znečištěné místo.

Tato technologie pracuje hodně podobně jako pískování nebo mytí vodou pod vysokým tlakem, akorát s tím rozdílem, že ICE technologie dosahuje o poznání lepších a kvalitnějších výsledků. Velice nízká teplota suchého ledu (-109.3F , -78,5°C) při průniku do čištěného materiálu, který je určen k odstranění a následným nárazem na základní materiál, jehož teplotou nastává expanze C02a jeho opětovná změna skupenství (sublimace) z pevného suchého ledu (CO?) na plynné, což má za následek (plyn má 800x větší objem) díky expanzi, roztrhání nečistot na čištěném materiálu a tyto nečistoty odstraňuje (tedy čistí základní materiál).
Barvy, oleje, vazelíny, asfalt, smulu, nálepky, saze, atmosférickou špínu, lepidla, navařeniny, toto je jen několik materiálů, které je možné odstranit velice rychle pomocí ICE technologie. Po vyčištění suchým ledem nám zůstane pouze nečistota ve formě prachu, která je způsobená rozbitím odstraňovaného materiálu na mikročástice, který dopadá na zem, poněvadž suchý led (C02) nám sublimuje do atmosféry.

 

Suchý led nám dovoluje čistit stroje, zařízení, odlévací formy a další a to přímo v jejich pracovním prostoru bez nutnosti jejich demontáže, převozu do čistícího prostředí a následné zpětné montáže.


Tok suchého ledu je schopen se dostat a čistit ve velmi těžce dostupných místech a vlastnosti procesu čištění zaručují důkladné očištění povrchu v těchto prostorách.
Suchý led nemá stěrné vlastnosti a proto nikterak nepoškozuje základní povrch čištěného materiálu.
Metodou čištění suchým ledem ve formě granulek C02 při daném procesu, v momentě kontaktu s povrchem základního materiálu, mění své skupenství z pevného na plynné, a proto jediným následným odpadem je čištěný materiál, což eliminuje nutný úklid čistícími prostředky.
Čištění suchým ledem nevyužívá žádných agresivních rozpouštědel ani chemikálií! Granulky suchého ledu (taktéž ledová moučka pro čištění pod elektrickým napětím) jsou netoxické, bezpečné pro pracovní prostředí, pracovníky a výrobní pracovní proces.


Suchý led nemá za následek znečištěni vnitřního prostoru
ICE technologie je bezpečná pro pracovní prostor
Suchý led je taktéž bezpečný pro pracovníky
ICE technologie je bezpečná pro výrobní proces a finální výrobky
Suchý led je bezpečný a šetrný k výrobním strojům
Speciální tryskou a ledovou moučkou je možno čistit pod napětím


Naše ICE technologie - tlakové foukání suchého ledu je nejšetrnější metoda pro pracovní prostor, pracovníky i čistící zařízení v porovnání s ostatními metodami přípravy a následného čištění povrchů

Čištění suchým ledem:

Tento nový produkt je opravdu rychle se rozvíjející na celém světě.
Systém používá maličké granule suchého ledu, zhruba o velikosti rýže (okolo 3mm), které jsou pod tlakem vystřelovány tryskou na znečištěné místo.

Tato technologie pracuje hodně podobně jako pískování nebo mytí vodou pod vysokým tlakem, akorát s tím rozdílem, že ICE technologie dosahuje o poznání lepších a kvalitnějších výsledků. Velice nízká teplota suchého ledu (-109.3F , -78,5°C) při průniku do čištěného materiálu, který je určen k odstranění a následným nárazem na základní materiál, jehož teplotou nastává expanze C02a jeho opětovná změna skupenství (sublimace) z pevného suchého ledu (CO?) na plynné, což má za následek (plyn má 800x větší objem) díky expanzi, roztrhání nečistot na čištěném materiálu a tyto nečistoty odstraňuje (tedy čistí základní materiál).
Barvy, oleje, vazelíny, asfalt, smulu, nálepky, saze, atmosférickou špínu, lepidla, navařeniny, toto je jen několik materiálů, které je možné odstranit velice rychle pomocí ICE technologie. Po vyčištění suchým ledem nám zůstane pouze nečistota ve formě prachu, která je způsobená rozbitím odstraňovaného materiálu na mikročástice, který dopadá na zem, poněvadž suchý led (C02) nám sublimuje do atmosféry.

 

Suchý led nám dovoluje čistit stroje, zařízení, odlévací formy a další a to přímo v jejich pracovním prostoru bez nutnosti jejich demontáže, převozu do čistícího prostředí a následné zpětné montáže.


Tok suchého ledu je schopen se dostat a čistit ve velmi těžce dostupných místech a vlastnosti procesu čištění zaručují důkladné očištění povrchu v těchto prostorách.
Suchý led nemá stěrné vlastnosti a proto nikterak nepoškozuje základní povrch čištěného materiálu.
Metodou čištění suchým ledem ve formě granulek C02 při daném procesu, v momentě kontaktu s povrchem základního materiálu, mění své skupenství z pevného na plynné, a proto jediným následným odpadem je čištěný materiál, což eliminuje nutný úklid čistícími prostředky.
Čištění suchým ledem nevyužívá žádných agresivních rozpouštědel ani chemikálií! Granulky suchého ledu (taktéž ledová moučka pro čištění pod elektrickým napětím) jsou netoxické, bezpečné pro pracovní prostředí, pracovníky a výrobní pracovní proces.


Suchý led nemá za následek znečištěni vnitřního prostoru
ICE technologie je bezpečná pro pracovní prostor
Suchý led je taktéž bezpečný pro pracovníky
ICE technologie je bezpečná pro výrobní proces a finální výrobky
Suchý led je bezpečný a šetrný k výrobním strojům
Speciální tryskou a ledovou moučkou je možno čistit pod napětím


Naše ICE technologie - tlakové foukání suchého ledu je nejšetrnější metoda pro pracovní prostor, pracovníky i čistící zařízení v porovnání s ostatními metodami přípravy a následného čištění povrchů